Accedeix al suport de l’Enterprise Europe Network (EEN), xarxa internacional de suport a les pimes

Accedeix al suport de l’Enterprise Europe Network (EEN), xarxa internacional de suport a les pimes

QUÈ ÉS L’EEN?

Asencat col·labora estretament amb Cambra de Barcelona que és membre de l’Enterprise Europe Network (EEN). L’EEN és una xarxa internacional d’entitats de suport a l’empresa, on participen Cambres de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial, Centres Tecnològics i Universitats. La xarxa està present a més de 60 països: els 27 estats membres de la Unió Europea i altres països associats. Des del 2008. La Xarxa EEN està cofinançada pel programa Mercat Únic Europeu (SMP).

L’EEN ofereix a les pimes informació i assessorament de polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE i tercers, així com assistència en transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament.

QUÈ M’OFEREIX L’EEN?

A la pràctica, com a pime o autònom pots:

 • Accedir a serveis com diagnosis empresarials, estudis de mercat, resolució de consultes, B2B…
 • Accedir a formacions i xerrades de comerç internacional o transferència tecnològica.
 • Accedir a la Borsa d’oportunitats de negoci.

QUÈ ÉS LA BORSA D’OPORTUNITATS DE NEGOCI?

La Borsa d’oportunitats de l’EEN permet veure perfils d’empreses que cerquen distribuïdors o compradors (business offer) o fabricants i proveïdors (business request). Si ens encaixa un dels perfils publicats cal avisar al punt de contacte EEN perquè ens faciliti les dades de la contrapart i puguem enviar una proposta i començar negociacions. La borsa de negoci ambé ens permet publicar el nostre perfil per cercar contactes internacionals! És especialment recomanable publicar perfils si busquem proveïdors.

Punts de contacte EEN:

 • Empreses de la demarcació de Barcelona:
  Minerva Estruch Rectoret
  mestruch@cambrabcn.cat
 • Empreses resta de Catalunya:
  Micaela Santamaria
  misantamaria@cambrescat.org