Què fem

Qui som

ASENCAT som voluntàries i voluntaris professionals, empresaris, directius o responsables d’empreses, que podem i volem retornar a la societat l’expertesa i els coneixements que hem pogut acumular.

Assessorem i acompanyem persones, empreses i entitats de Catalunya i ho fem sense ànim de lucre.

Què fem

L’expertesa dels / de les sèniors d’ASENCAT és multi-disciplinar, i ens permet atendre necessitats de diferents sectors

Ens movem en diversos àmbits d’actuació:

  • L’orientació o consultoria de projectes d’emprenedoria.
  • L’acompanyament i assessorament a petits empresaris i despatxos professionals.
  • La formació sobre emprenedoria i empresa, amb cursos, seminaris, sessions formatives, conferències o tallers,

en col·laboració amb:

–       institucions privades o públiques de promoció econòmica, ajuntaments o consells comarcals

–       centres de formació en matèries empresarials, des d’instituts fins a escoles de negocis

–       cambres de comerç, col·legis oficials de professionals, associacions i fundacions

Com ho fem

El valor d’ASENCAT rau en que l’aportació és fruit de l’experiència dels / de les sèniors que assessoren els projectes, fugint de formalismes però fent servir metodologies contrastades i actualitzades.

Treballem d’una forma propera, pràctica i amb la seguretat que donen els anys d’experiència i les ganes de recolzar-te.

Amb les eines de comunicació a distància que calguin per agilitzar les reunions.

Compartim la nostra experiència realitzant cursos i tallers de formació eminentment pràctics orientats a oferir-te solucions pràctiques per a tu.

Acció Social

Però la nostra activitat va més enllà del món de l’emprenedoria i l’empresa

Als sèniors d’ASENCAT també ens preocupen més coses.

Volem trobar temps, fem el possible per trobar-lo, per dedicar-nos a tasques de caire purament social.

En col·laboració amb entitats del Tercer Sector o organismes públics, oferim formació en habilitats personals i competències a persones:

  • que volen accedir al mercat laboral
  • que corren risc de aïllament per edat i solitud
  • que tenen altres riscos d’exclusió social
  • que estan en processos de reinserció

SESSIONS DE SPEED DATING

En col·laboració amb entitats del Tercer Sector i amb CIRE, dirigit a persones en situació d’atur, privació de llibertat, discapacitat psíquica o física, actuant com a sol·licitants d’un lloc de treball. Els nostres sèniors actuant en qualitat de cap de recursos humans, o d’empresaris.

L’objectiu de l’activitat és que el “sol·licitant” s’entreni sabent explicar com es veu ell a sí mateix, la capacitat que posseeix de “vendre’s”, com pot entrar en una selecció de personal, i com es podria desenvolupar en una entrevista laboral. Cada “sol·licitant” rep el retorn de la seva explicació d’un dels “empresaris”.

PROGRAMA VINCLES

VinclesBCN és un servei de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona que combat la solitud no volguda reforçant les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorant-ne el benestar mitjançant les noves tecnologies.

Les persones usuàries poden gestionar les seves relacions socials utilitzant com a instrument de comunicació una aplicació senzilla instal·lada en una tauleta o un telèfon intel·ligent. L’app els permet la comunicació entre la persona usuària, la seva família i el seu cercle d’amistats, en format de missatge de text, fotografia i vídeo.

La tasca dels sèniors d’ASENCAT és la d’acompanyar aquestes persones grans en l’aprenentatge d’utilització de la tauleta o el telèfon intel·ligent