ASENCAT amb la 12a edició Premis FPemprèn

ASENCAT amb la 12a edició Premis FPemprèn

Tornen els Premis #FPemprèn | Premis a la iniciativa emprenedora de l’alumnat d’FP de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Se n’acaba de publicar la convocatoria.

Poden participar en aquesta convocatòria totes les persones matriculades en un cicle formatiu de grau mitjà i/o de grau superior d’algun dels Instituts o Centres amb estudis d’FP del territori metropolità.

La participació en aquesta convocatòria no és a títol personal, sinó que els equips educatius de cada Institut valoraran i consideraran els diferents projectes que es realitzin a fi de presentar les candidatures en funció de si compleixen o no l’objecte d’aquesta convocatòria.

La participació és voluntària i comporta l’acceptació d’aquestes Bases.

Els projectes empresarials han de plantejar idees innovadores sobre un nou producte o servei o la millora d’aquests, en una perspectiva d’iniciativa de negoci constitutiva d’empresa.

També forma part de l’objecte d’aquesta convocatòria promoure iniciatives emprenedores que permetin millorar el procés de transició a la vida activa de les persones que han optat per l’FP com a etapa formativa.

Com a novetat destacable, aquest any se substirueix la proposta comercial per un vídeo que segueixi exhaustivament el format d’elevator pitch.

Amb aquest canvi es preten que els participants millorin les seves eines i competències comunicatives de cara a professionalitzar els projectes que es presenten als Premis.

Dates clau d’aquesta nova edició:

  • 1a fase (preinscripció de projectes): finalitza el 23 de març
  • 2a fase (presentació de projectes): finalitza el 20 de maig

Hi han 8 categories de premis a les que els projectes poden optar a guanyar.