Catàleg de formació

A ASENCAT estem especialitzats en oferir:

 

 Conferències monogràfiques, seminaris o tallers, en oferta pròpia o en col·laboració amb:

 • Associacions professionals i empresarials
 • Centres municipals o comarcals de promoció econòmica
 • Col·legis Oficials de Professionals
 • Entitats socials del Tercer Sector

 

 Dirigit a:

 • Emprenedors o futurs emprenedors
 • Mitjanes i petites empreses
 • Despatxos professionals
 • Microempreses
 • Autònoms
 • Alumnes d’escoles i instituts
 • Personal i beneficiaris d’entitats del Tercer Sector

 

 Direcció de tesines i TFC, col·laborant amb universitats, escoles superiors i de negocis.

 Dirigit a: alumnes de final de carrera

.