Com gestionar i millorar els resultats de l’empresa

Com gestionar i millorar els resultats de l’empresa

Ramón Imbert Per: Ramón Imbert Ibañez

Avui us parlaré de d’un instrument molt útil, que ajuda en la gestió de la empresa i molt especialment a millorar els seus resultats econòmics.

L’utilitzen totes les grans i mitjanes empreses però no gaire o gens els petits negocis o els emprenedors.

Es tracta de la Comptabilitat de Gestió.

Però que la paraula Comptabilitat no us espanti !!

Prometo que no us parlaré de Actiu corrent, Realitzable, Exigible a curt i en tot aquest llenguatge enrevessat, perquè això correspon a la Comptabilitat Financera o fiscal que es la que encarreguem al gestor per atendre a les obligacions societàries de caràcter legal i les tributàries.

I que no resulta gaire útil per a la gestió dia a dia del negoci.

Perquè la veiem un cop l’any, quan aquest ja s’ha acabat i per tant ja no podem prendre cap decisió per intentar millorar els resultats.

Que es doncs la Comptabilitat de Gestió de la que parlarem ?

Podem dir que es la que recopila, analitza i interpreta les dades econòmiques de la empresa.

Els elements principals de aquesta Comptabilitat de Gestió son:

  • La comptabilitat analítica o de costos
  • El Pressupost Anual de la Empresa

La finalitat principal d’aquesta comptabilitat de Gestió es ajudar al empresari o emprenedor a conèixer en tot moment i amb exactitud la situació econòmica i financera del seu negoci.

O sigui conèixer al dia si està tenint beneficis o pèrdues i la situació de la seva tresoreria. El “cash” com en diem ara.

Això es molt important perquè tenir tresoreria no sempre vol dir tenir beneficis i per altre banda, a vegades, es poden tenir beneficis però no prou tresoreria i haver de fer fallida.

Per a fer el seguiment dels objectius econòmics que ens hem marcat utilitzarem el Pressupost Anual de la Empresa

Com i quan l’hem de redactar ?

Doncs hem de fer una estimació, el mes acurada possible, dels ingressos i les despeses que tindrem durant el proper any en l’exercici de la nostra activitat.

L’hauríem de redactar en el transcurs del darrer trimestre del any actual.

Utilitzant uns senzills fulls de càlcul on inclourem totes les previsions, mes a mes, de vendes i de despeses, i de evolució de la tresoreria.

Fer un seguiment mensual de les desviacions ens ajudarà a prendre les mesures correctores necessàries.

Ens servirà d’orientació per a la adopció de decisions a curt i mig termini.

Establint nous plans d’actuació que permetin assolir els objectius econòmics que ens havíem fixat.

Podrem preveure i gestionar el futur anticipant possibles oportunitats o problemes i avançar-nos-hi

I podrem saber en tot moment, quin es el punt mort o punt d’equilibri en el nostre negoci.

O sigui quina es la xifra de vendes mínima que hem d’aconseguir per començar a obtenir beneficis.

Podrem també, fer simulacions de diferents escenaris possibles, visualitzant els resultats econòmics alternatius, atenent a les opcions i decisions que vulguem prendre.

En resum :

Es tracta d’un instrument de gran importància per a la gestió del negoci.

ASENCAT, us oferirà properament un taller per tractar aquest tema amb mes profunditat i treballar junts el pressupost d’un negoci.