El talent sènior emprenedor al servei de la societat

El talent sènior emprenedor al servei de la societat

Publicat el 11/07/2022
Entrevista al senior:
Jordi Berni (Centre Maresme)

ASENCAT, és una Associació de Sèniors de Catalunya per a l’Orientació del Talent Emprenedor, és una entitat sense ànim de lucre que reuneix voluntàries i voluntaris professionals, empresaris, directius o responsables d’empreses, que amb la seva actuació volen retornar a la societat l’expertesa i els coneixements que han pogut acumular al llarg dels anys d’experiència en la seva professió. Assessoren i acompanyen persones, empreses i entitats de Catalunya.

Segons també expliquen, l’expertesa dels integrants de l’entitat és multi-disciplinar, el que els permet atendre necessitats de diferents sectors. Els seus àmbits d’actuació són, principalment, l’orientació o consultoria de projectes d’emprenedoria, l’acompanyament i assessorament a petits empresaris, despatxos professionals i autònoms, i també la formació sobre emprenedoria i empresa, amb cursos, seminaris, sessions formatives, conferències o tallers. També col·laboren amb institucions privades o públiques de promoció econòmica (BCN-Activa), centres acadèmics de formació empresarial (ESADE, UPF, IQS), Cambres de Comerç, Col·legis Oficials de Professionals, associacions i fundacions varies.

El valor de compartir l’experiència

Des d’ASENCAT treballen d’una forma propera, pràctica i amb la seguretat que donen els anys d’experiència i les ganes de donar suport, amb les eines de comunicació a distància si és necessari. També realitzant cursos i tallers de formació pràctics.

Activitats de caire social

D’altra banda, des d’ASENCAT també realitzen col·laboracions amb entitats del Tercer Sector i organismes públics (CIRE), oferint formació en habilitats personals i competències a persones que vulguin accedir al mercat laboral, que corren risc de aïllament per edat i solitud, tenen altres riscos d’exclusió social o estan en processos de reinserció.

Una de les activitats que fan són sessions de speed dating, en col·laboració amb entitats del Tercer Sector. En aquestes sessions es simulen les reunions entre els sol·licitants d’un lloc de treball amb el cap de recursos humans o empresari que ha de contractar-los. L’objectiu és que el sol·licitant s’entreni, sabent explicar com es veu a sí mateix, la capacitat que posseeix de ‘vendre’s’, com pot entrar en una selecció de personal, i com es podria desenvolupar en una entrevista laboral.

Implantació al Maresme

ASENCAT té Centres d’assessorament repartits per tota la província de Barcelona, a Barcelona capital, Granollers, Sabadell, Vic, Berga, Garraf-Penedès, i al Maresme a Mataró.

Des de Mataró, ASENCAT ajuda als empresaris de la Comarca, que demanen el seu assessorament, i en especial en Col·laboració amb TecnoCampus, tant en assessorament empresarial, com en formació.

Oberta a la incorporació de nous socis.

ASENCAT és una associació que, des del voluntariat, ofereix un projecte engrescador a tots els empresaris, directius i professionals del món empresarial que acabada la seva vida laboral activa volen continuar aportant la seva experiència i coneixements, i així retornar a la societat part del que han rebut durant la seva etapa de treball professional.

Tothom que hi estigui interessat no té més que contactar amb l’associació des de la seva pàgina web, o des del correu admin@asencat.cat