EL VOLUNTARIAT

EL VOLUNTARIAT

Mes de 500.000 catalans realitzen algun voluntariat en algunes de les 24.000 entitats sense ànim de lucre, registrades, que per un cert dos de cada 3 estan situades a Barcelona o a la seva regió metropolitana.
Que és el que empeny a les persones a destinar el seu temps i coneixements a ajudar als altres de manera desinteressada?.
Però atenció perquè tot i l’aparent bona salut del sector del voluntariat a la nostra casa les entitats alerten que no hi ha suficient i que es necessiten mes mans per a arribar on les administracions no ho fan.