ELS SENIORS ES FAN VEURE

ELS SENIORS ES FAN VEURE

L’Assocíació de Sèniors de Catalunya per a l’Orientació del Talent Emprenedor (ASENCAT) va néixer com una iniciativa sense ànim de lucre formada per voluntaris jubilats procedents del món de l’empresa. Enguany, l’associació ha signat un conveni de col·laboració amb la Mancomunitat Penedès-Garraf. Aquest ens supramunicipal, mitjançant el Servei d’Iniciatives Econòmiques, treballa per establir aliances i acords de col·laboració que complementin la tasca d’orientacíó i acompanyament que realitza els emprenedors del territori.

ASENCAT és una associació que agrupa professionals de tots els sectors de l’economia que hagin finalitzat la seva dedicació professional, per oferir-se voluntàriament a ajudar emprenedors, autònoms i petites empreses. La iniciativa té una doble funció: ajudar aquestes empreses a arrencar o millorar i, a 1a vegada, que els sèniors es mantinguin actius i al día. Des de l’associació expliquen que volen “retornar a la societat l’experiència” que els hi han proporcionat les seves trajectòries laborals.

Fa dos mesos, l’associació va inaugurar un centre per a les tres comarques del Penedès i, per ara, les reunions es realitzen en una sala cedida pel Prado. De momemt, els seus impulsors fan una prospecció de mercat i contacten amb els principals interlocutors de la zona, tal com expliquen els responsables del Centre del Garraf-Penedès, Josep Jubert i Pere Castellet.

El funcionament de l’associació es basa en tres activitats fonamentals: formació, acció social i assessorament a empreses, emprenedors, autònoms i entitats. Les principals consultes que reben els sèniors tenen a veure amb temes de gestió empresarial, com ara màrqueting, finançament i gestió comercial . Per altra banda, ofereixen ajuda específica a col·lectius en risc d’exclusió social i a associacions de persones amb algún tipus de diversitat funcional.

Tots els serveis que ofereixen són gratuïts i es poden sol·licitar mitjançant la seva pàgina web. A més, animen tots els jubilats que vulguin reinvertir el seu temps a associar-se a ASENCAT, posant la seva experiència i els seus coneixements al servei d’una bona causa.

Per: ALEXIA MANRESA AGUILAR