GENERALITAT DE CATALUNYA – SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS I EMPRESES 2020

Subvencions

GENERALITAT DE CATALUNYA – SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS I EMPRESES 2020

(Cambra Comerç de Barcelona/ASENCAT)  La Generalitat de Catalunya ha publicitat la convocatòria de subvencions per a comerços i empreses 2020. La convocatòria d’aquest any inclou els següents programes: 

Programa 1: Suport a les ENTITATS REPRESENTATIVES DEL SECTOR DEL COMERÇ.  Beneficiaris: Entitats del sector comerç amb representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o  entitats de Barcelona ciutat amb mínim 15 eixos comercials.

Programa 2: Suport a la XARXA ASSOCIATIVA DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA.  Beneficiaris: Entitats del sector comerç, artesania o moda. Incompatible amb el Programa 1. 

Programa 3: Suport a la REACTIVACIÓ DEL COMERÇ. Beneficiaris: Empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. Incompatible amb el Programa 4. 

Programa 4: Suport a la INVERSIÓ PER A LA NOVA IMPLANTACIÓ DE COMERÇOS I MILLORA COMERCIAL DELS ESTABLIMENTS. Beneficiaris: Empreses de comerç, serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals. Incompatible amb el Programa 3. 

Programa 5: Suport a la REACTIVACIÓ DE LA MODA.  Beneficiaris: Autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes de moda. No són beneficiaris  ni importadors ni distribuïdors. Es incompatible amb programa 3 i programa 6. 

Programa 6: Suport a la REACTIVACIÓ DE L’ARTESANIA.  Beneficiaris: Professionals autònoms i empreses incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans. S’exclou l’artesania alimentària i la no detallada en l’esmentat Repertori. És incompatible amb programa 3 i programa 5. 

Programa 7: Suport a ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ I L’ARTESANIA. Beneficiaris: Administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

IMPORTANT: Les subvencions dirigides a empreses i comerços s’atorgaran per ordre de sol·licitud, sempre que compleixin els requisits sol·licitats. Per això, us recomanem que estigueu atents per poder presentar la documentació quan s’obri el termini de sol·licitud.

Els links: