LUCRE CESSANT PER TANCAMENT FORÇÓS A CAUSA DE COVID-19

LUCRE CESSANT PER TANCAMENT FORÇÓS A CAUSA DE COVID-19

COBERTURA DE EN PÒLISSES D’ASSEGURANCES D’ACTIVITAT EMPRESARIAL

Si tens una assegurança amb cobertura de lucre cessant, potser tinguis una oportunitat de rescabalar-te parcialment de la caiguda d’ingressos pel tancament forçat a causa de la pandèmia.

L’Audiència Provincial de Girona a sentenciat que, si l’assegurat no ha signat admetent que la cobertura quedés exclosa en aquest supòsit concret de tancament per ordre governativa de confinament estricte, l’assegurat ha de ser indemnitzat.

La sentència es basa en què, tractant-se d’un contracte d’adhesió amb una clàusula limitativa del riscos a cobrir i malgrat la clàusula de cobertura de lucre cessant excloïa aquest supòsit (de tancament per ordre governativa), per què complís els requisits de l’article 3 de la Llei de Contractes d’Assegurances, calia aquesta limitació figurés de manera destacada a la pòlissa i que l’assegurat hagués consentit explícitament l’exclusió.

Es recomana la revisió de les clàusules de la pòlissa contractada i, si la cobertura existeix, fer la reclamació per escrit a la companyia asseguradora com a pas previ a una reclamació judicial si no és acceptada.

Accedir a la notícia clicant la imatge.