PER QUÈ UNES PERSONES, ORGANITZACIONS O PAÏSOS SÓN MILLORS QUE D’ALTRES

PER QUÈ UNES PERSONES, ORGANITZACIONS O PAÏSOS SÓN MILLORS QUE D’ALTRES

Eduard Sumoy Per: Eduard Sumoy Bolufer

CÀPSULA TERCERA

“de què i com estan fets els millors emprenedors”

Si el coneixement dels nostres codis d’ésser humà suposaria un anàlisi del nostre ADN, GENÈTICA I GENOMA, el coneixement dels codis de l’emprenedor suposen un anàlisi de la seva PERSONALITAT, CAPACITAT DE GESTIÓ PERSONAL I COMPARTIDA i CONEIXEMENTS.

LA PERSONALITAT, que com a PATRÓ DE COMPORTAMENT té el valor personal i el de ser reconegut pels altres i la RESILIÈNCIA, com la capacitat per afrontar l’adversitat.

PATRÓ DE COMPORTAMENT que hem identificat en set atributs:

 • ACTITUT ètica i positiva, generadora de confiança
 • CRITERI per interpretar els diferents entorns, en funció dels coneixements personals o deixant-nos aconsellar
 • CONSTÀNCIA, valorar fer la feina “dia a dia”, complint un programa preestablert i consensuat
 • ESPERIT CRÍTIC, fent els anàlisis i les avaluacions, contraposant-los a validacions
 • objectives
 • ENTUSIASME transmetent un esperit i passió personal, en el què s’està fent
 • EMPATIA en la comunicació, aportant una capacitat d’influència i actitud integradora
 • RACIONAL-EMOCIONAL valorant l’eficàcia i l’eficiència amb una afectivitat mes enllà de la raó

RESILIÈNCIA, que hem identificat en quatre atributs:

 • DISIPLINA en enfocar els esforços a un mateix fi, evitant la dispersió
 • FORTALESA per no decaure davant les dificultats que hi hauran en el desenvolupament del projecte
 • RESOLUTIU/VA i amb mètode per apropar-se de forma ordenada a les possibles solucions dels problemes
 • TREBALLADOR/A, personalment valora “la cultura de l’esforç” i la transmet amb l’exemple

En properes CÀPSULES comentarem els codis de la “capacitat de gestió personal i compartida”, el del “coneixement “ i unes reflexions per concloure l’anàlisi a la pregunta “de què i com estan fets els millors emprenedors”