PER QUÈ UNES PERSONES, ORGANITZACIONS O PAÏSOS SÓN MILLORS QUE D’ALTRES

PER QUÈ UNES PERSONES, ORGANITZACIONS O PAÏSOS SÓN MILLORS QUE D’ALTRES

Eduard Sumoy Per: Eduard Sumoy Bolufer

CÀPSULA QUARTA

“de què i com estan fets els millors emprenedors”

CAPACITAT DE GESTIÓ PERSONAL I COMPARTIDA

CAPACIAT DE GESTIÓ PERSONAL

Howard analitza i constata que tenim diferents intel·ligències, una d’elles és tan natural com la nostra capacitat d’aprendre.

El nostre millor aprenentatge es la pròpia experiència i la nostra millor experiència és allò que fa i gestiona un mateix.

Hem identificat set atributs de la capacitat de gestió personal per fer-ho un mateix.

 • ÀGILITAT per saber-ho fer de forma fàcil, curta i senzilla
 • CONEIXEMENT, ho analitzarem independentment
 • CREATIVITAT, tenir sempre la ment oberta i desperta, per captar, idear, cercar. Tenir el sentit de la curiositat permanent
 • INICIATIVA per assumir un nivell d’autonomia i de risc
 • HABILITAT per fer-ho bé, ràpid i de forma entenedora. S’adquireix amb la pràctica
 • INTUÏCIÓ, es l’harmonia entre la raó i el sentir, Alimentada pel coneixement i la habilitat
 • CAPACITAT DE GESTIÓ COMPARTIDA

Howard, en el seu estudi sobre “la teoria de les intel·ligències múltiples”, n’identifica deu. També parla dels “diferents talents”.

Aristòtil ens defineix el “holisme” com “el tot és més que la suma de les parts”

Aquests conceptes aporten molt més valor a l’equip que una gestió compartida que hem identificat en els set atributs

 • CAPACITAT ORGANITZATIVA, per valorar l’ordre de les prioritats i el tems d’execució.
 • COLABORACIÓ compromís col·lectiu en assolir els objectius
 • COMUNICACIÓ visual, verbal i escrita per entendre’ns i convèncer-nos.
 • GLOBAL, per potenciar els diferents coneixements i informacions. Multidisciplinari
 • INDIVIDUAL, valoració de la feina de cadascú
 • EFICAÇ i EFICIENT per assolir els objectius a temps i amb els recursos previstos
 • VISUALITZACIÓ, utilització de tècniques (KANBAN) que faciliten el coneixement i revisió, individual i global, de les càrregues de feina, fluxos, colls d’ampolla, incidències i timing