PER QUÈ UNES PERSONES, ORGANITZACIONS O PAÏSOS SÓN MILLORS QUE D’ALTRES

PER QUÈ UNES PERSONES, ORGANITZACIONS O PAÏSOS SÓN MILLORS QUE D’ALTRES

Eduard Sumoy Per: Eduard Sumoy Bolufer

CÀPSULA CINQUENA

“de què i com estan fets els millors emprenedors”

CONEIXEMENTS

La construcció del coneixement es fa durant tota la vida professional, perquè requereix una constant “posada al dia”.

En aquesta construcció hi intervenen la formació acadèmica, l’experiència professional i el que aprenem dels altres.

Per emprendre, l’aportació dels coneixements de tercers poden ser més importants que els propis.

Per fer un bon projecte d’emprenedoria primer cal situar-se i després aprofundir en el seu estudi

ON SOC?

  • INVESTIGACIÓ de mercat, clients (segmentació) i competència, per tenir una aproximació i dimensió d’on soc
  • DAFO personal i del projecte
  • CANVAS

La realització dels tres treballs tenen per objectiu concretar la proposta de valor del projecte, que també constarà de:

  • PLA DE MÀRQUETING estratègic i online
  • PLA D’EMPRESA a tres anys, amb un pressupost, compte de resultats i de tresoreria

REFLEXIONS

La PERSONALITAT, la CAPACITAT i els CONEIXEMENTS, que hem descrit, són factors que incideixen en la millora del coeficient d’èxit del projecte

  • EMPRENEDOR: Sentiment intern i constant de tenir un projecte i voler-ho fer
  • PROJECTE: neix perquè hi ha al darrere un emprenedor

A ASENCAT estem per orientar el teu talent emprenedor