PIMES, EMPRENEDORS, …i ara què?

PIMES, EMPRENEDORS, …i ara què?

Eduard Sumoy Per: Eduard Sumoy Bolufer

El passat mes de febrer vàrem rebre un impacte desconegut, el Covid 19, i quan alguna cosa és desconeguda, es creen al seu entorn especulacions, unes raonades i altres per compartir les pors.

Ha passat mig any, però hem après i experimentat suficient per preguntar-nos: i ara què?

Tots estem d’acord en què la situació és diferent, que ens hem d’adaptar i donar-li una resposta senzilla però en totes i cadascuna de les àrees:

A.- ANÀLSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL, UTILITZANT LA MATRIU DAFO

Fer l’anàlisi d’oportunitats i amenaces (externes) i de les fortaleses i debilitats (internes) per les diferents àrees de gestió:

  • Aportació de valor diferencial positiu: Confirmació o reformulació de l’aportació de valor del projecte en funció de l’opinió dels clients i de l’entorn (competència).
  • Finances: Michael Feher ve dient que ”avui el capitalisme no acumula capital, sinó deute”, però això és a nivell d’estats.
    A nivell d’empresa és bàsic el control de la tresoreria (despeses, ingressos i els seus fluxos) i tenir previsió d’acords de finançament per la seva possible utilització.
  • Equip-Funcions: L’anàlisi pretén avaluar que els coneixements i experiències de l’equip estiguin alineats amb l’aportació de valor del projecte.
  • Producció-Proveïdors: Avaluar com aportem a la relació, un plus de “col·laborador/partner”.
  • Màrqueting estratègic: ”cost-preus”; ”producte-servei”; ”clients-logística” i “publicitat-promoció”. L’anàlisi dels apartats 1, 2, 3 i 4, ens condueixen a l’anàlisi del nostre pla de màrqueting estratègic per tal que estigui alineat amb les conclusions.
  • Màrqueting digital: Es bàsic que tinguem un pla de màrqueting digital orientat com a mínim a la comunicació-informació, a les xarxes socials “ad hoc”, i que, en funció dels objectius del projecte, tindrà un abast màrqueting-vendes molt més ampli.
B.- ANÀLISI DEL CIRCUÏT DE GESTIÓ, FINANCER I COMPTABLE

En un entorn incert com l’actual, és bàsic confrontar el pressupost amb la informació fidel i puntual de la gestió i del finançament. Necessari el bon coneixement de tot plegat i la correcta interpretació de les dades. Recomanen tenir el nivell adequat d’informatització de la gestió.

C.- IMPLEMENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS DELS DIFERENTS ANÀLISIS

La seva complimentació a curt termini requereix la participació i implicació de l’equip i, molt important, la participació d’un col·laborador extern amb coneixements i criteri sobre projectes empresarials.

A ASENCAT ESTEM PER ORIENTAR EL TEU TALENT EMPRENEDOR