REFLEXIONS PER GESTIONAR PROJECTES EN TEMPS DE POST PANDÈMIA (1)

REFLEXIONS PER GESTIONAR PROJECTES EN TEMPS DE POST PANDÈMIA (1)

ASENCAT vol ser per a tu un punt de referència en:

  • Assessorament (emprenedors, pimes i micro-pimes).
  • Formació (emprenedors i petita empresa)
  • Projectes (emprenedors i petita empresa)
  • Finançament extern (aconsellant sobre els requisits de les entitats i les sol·licituds)

Amb visió per passar de lo general a lo concret, del mig termini al curt i de la teoria a la practica:

  • CONCRETS
  • CURT TERMINI
  • PRÀCTICS

Sabent que tota proposta s’ha de poder interpretar online o online offline però mai únicament offline i amb l’horitzó de la digitalització.

De lo general al target:
El concepte target adquireix una dimensió que sobrepassa la tradicional interpretació que fa referencia als clients o consumidors. Conceptes com “augmentar les vendes”, “necessito finançament “, “programes de software”, “pla d’empresa”, “digitalitzar l’empresa”, “nous canals”, “nous clients”… han de ser analitzats sota el concepte target, perquè el que realment necessitem com a solució a la nostra demanda-problema-frustració, és una part que, si no la sabem concretar, detallar i valorar, ens quedarem en res.

Del mig termini al curt:
Estem en un entorn de canvi, incerteses e immediatesa, de pandèmia i post pandèmia“. És fonamental incloure en la gestió, únicament objectius concrets, possibles, mesurables/valorables i amb la incorporació de les variables d’ordinalitat i control del temps.

De la teoria a la pràctica:
No es prudent esperar a tenir el projecte acabat per testar-ho. La situació aconsella anar testejant parts, fent-ne senzilles simulacions, del contingut del valor, d’altres continguts, de la comunicació del producte o servei, de la viabilitat financera…, perquè “aquestes propostes testejades ens vagin aconsellant la viabilitat, els canvis o l’abandonament del projecte.
El projecte l’hem d’ interpretar com un trencaclosques i a cada part aplica-l’hi la anàlisis de producte mínim viable PMV i si cada part l’aprova, tindrem el projecte validat.

En el proper post, farem un examen que aporti eines per fer el camí “al “concret“, al “curt termini” i a la pràctica“.

Com saps, ASENCAT és una associació de voluntaris sèniors, amb experiència professional, esperit social, sense ànim de lucre, amb influència a Catalunya i al servei dels emprenedors i la petita i mitjana empresa.

Seguirem aportant. Gràcies per seguir-nos.