SESSIÓ DE FORMACIÓ A LA UAB

SESSIÓ DE FORMACIÓ A LA UAB

El dia 23 de maig va tenir lloc una sessió formativa per part de sèniors d’ASENCAT i la Sra. Sara Rovira Usano, advocatessa, dirigida als alumnes de 3r curs dins l’assignatura Introducció a la Gestió de la Innovació, a la UAB Sabadell, sobre la planificació i organització d’una empresa i les opcions de personalitat jurídica.

El nostre agraïment per la seva confiança en ASENCAT i també a la Sra. Rovira per la seva col·laboració desinteressada.