STARTUPS, sabem de què estem parlant?

STARTUPS, sabem de què estem parlant?

Vicenç Bombardó Per: Vicenç Bombardó Vigueras

Startup, l’arrancada, en aquest cas d’una nova empresa.

Actualment quan ens referim a startup ho fem per anomenar empreses tecnològiques i/o digitals de nova creació, per diferenciar-les de les tradicionals i d’auto ocupació.

A continuació detallem diferències entre elles des dels seus inicis.

Empresa Tradicional Startup
Model de negoci
Executa un model de negoci Cerca un model de negoci
Creació en el temps
Visió a llarg termini Visió a curt termini (aprox. 4 anys)
Estudis i tècniques per la viabilitat
Pla d’empresa Hipòtesis i mètriques
Sostenibilitat econòmica
Beneficis empresarials Ingressos d’on sigui (liquiditat)
Tècniques i estudis per a la comercialització
Pla de màrqueting Partners referencials. Cost client, etc.
Finançament
Inversors “Apostadors” (bon sentit paraula)
Recuperació o rendibilitat de la inversió
Rendible (un % creïble) Invertible, recuperable. El més aviat
Creixement de les vendes
Increment percentuals s/ vendes Creixement escalar
Maduració de Projectes Empresarials
Incubadores (des de l’inici) Acceleradores (superada fase inicial)
Construcció de la idea per proves
Prototip PMV
Objectiu final
Funció social, creació de llocs de treball Vendre`s

Les startups, a la vista de les anotacions, es podrien classificar en tres grups:

  • Les que neixen amb un equip promotor i una proposta de valor definit i o cobrint unes necessitats.
  • Les promogudes per les pròpies empreses per externalitzar els seus departaments de Investigació i Desenvolupament (per millorar costos), com el seu dia es va fer amb els Serveis Tècnics (postvenda), i les spin off promogudes des de les universitats i altres centres de recerca.
  • Les que elles mateixes són el producte, això ha fet que hi hagin centres empresarials que es dediquin a anar creant noves startups de cara al mercat.

Ens queda un dubte i és, si el diner deixa de ser un mitja de pagament, és a dir, el seu preu no és zero o negatiu i passa a ser un producte, quantes d’aquestes startups podran sobre viure? Perquè les seves necessitats de liquiditat són quantioses (avui en dia sembla lluny, però si puja el tipus d’interès, baixa el valor de l’actiu).