TALLERS D’AUTO-ANÀLISI (1)

TALLERS D’AUTO-ANÀLISI (1)

Com a continuació del post de 13 de setembre de 2020, comença la nostra proposta de fer un “taller d’anàlisis“ de les diferents àrees respecte a la situació i gestió:

 • El nostre valor(s) diferencial(s)
 • Les nostres finances
 • Situació del equip i les seves funcions
 • La producció i l’aportació del(s) proveïdor(s)
 • El nostre màrqueting estratègic
 • Màrqueting digital, que fem?
 • A nivell de totes les àrees: Informatització del circuit de gestió, financer, comptable i gestió dels clients (cmr).

Anirem publicant a l’espai BLOG les pautes per treballar analíticament cadascuna d’aquestes arestes.

Comencem amb:

Eduard Sumoy Per: Eduard Sumoy Bolufer

EL NOSTRE VALOR DIFERENCIAL

El terme valor es va incloure al llenguatge empresarial a mitjans del SXX com valor agregat i/o valor afegit, fent referència normalment a la millora de la productivitat o dels costos.

Nosaltres parlem de valor diferencial fent referència a funcions de satisfacció del producte/servei.

En aquest “taller d’auto-anàlisi” hem d’identificar les funcions de satisfacció del nostre producte/servei, analitzar si aporten valor(s) diferencial(s) (VD) i el grau de satisfacció (S) percebuda pel nostre client o usuari/consumidor.

1.1 Hem de des-composar el producte/servei per les seves diferents funcions de satisfacció, reals o potencials, de cara als clients o usuari/consumidor.

1.2 Identificar quines funcions de satisfacció també aporten el plus de valor diferencial (opinió dels clients o versus entorn/competència o experiència personal o …).

1.3 Valorar els possibles valors diferencials (VD) (opinió dels clients o respecte a l’entorn/competència o experiència personal o …) que hi hagin classificant-los en: insuficient, bé o notable.

1.4 Els possibles valors diferencials, en quin grau de satisfacció (S) (opinió dels clients o respecte a l’entorn/competència o experiència personal o …) són percebuts pel client o usuari/consumidor, com a: baix, correcte o bo.

Anàlisi DAFO, en les funcions de satisfacció, valor diferencial i grau de satisfacció:

 • Insuficient o baix (debilitat)
 • Notable o bo (fortalesa)
 • Be-correcte (mitjania)
 • cap funció de satisfacció (amenaça)

SEMPRE!!, l’OPORTUNITAT de millora en funcions de satisfacció, valor diferencial i satisfacció percebuda.

Exemple:

Producte/servei: Oferir un anàlisis d’hipoteques en possibles clàusules de sobre-cost.

Funcions de satisfacció Valor diferencial Valor Valoració percebuda
L’anàlisi bufet baix
Els advocats especialistes baix
Els costos gratis notable bo
El contacte telefònic notable bo
La comunicació premsa TV be correcte

Conclusions:

Caldria trobar més funcions de satisfacció. Les que tenim presenten un projecte en bona situació, però hauríem de millorar la percepció que es té del bufet i dels advocats.

“Els nostres clients o usuari/consumidor, fan coses que els hi produeixen alegries o frustracions i, per fer aquestes coses, necessiten o els calen productes/serveis que els puguin alleujar les frustracions o generar noves alegries” i per fer això és fonamental el coneixement de les funcions de satisfacció, el plus de valor diferencial i la satisfacció percebuda.