TALLERS D’AUTO-ANÀLISI (3)

TALLERS D’AUTO-ANÀLISI (3)

SITUACIÓ DE L’EQUIP I LES SEVES FUNCIONS

Interpretem SITUACIÓ com VALORS DE L’EQUIP i enfocat a CLIENT-USUARI-CONSUMIDOR.

TRES REFLEXIONS GENERALS:

 • El Pla Bolonya, aplicat per la UE a escoles, instituts i universitats, un dels seus objectius és, que en aquets centres l’ensenyament, l’aprenentatge i el treball sigui en equip corporatiu
 • En equip, el tot sempre és superior a la suma de les parts i aconsegueix els objectius amb més excel·lència, més fàcilment i més ràpid
 • El líder és una bona persona que aporta i suma valor global a l’equip

Bill Aulet, director gerent de cinc escoles del MIT (Massachusetts Institute of Technology) i responsable de l’àrea de “l’esperit empresarial” comenta que la investigació diu: “que les possibilitats d’èxit si ets bona persona són més grans i que les dones són millors gestionant i cohesionant els equips”.

VALORS INTERNS DE L’EQUIP de gestió:

 • 1. LIDERATGE: Potencia i cohesiona a l’equip i els seu valors
 • 2. CULTURA: com som, de quina “pasta estem fets”, quin és el nostre tarannà com a persona (valor a tenir cada individu).
 • 3. TRANSVERSAL-COMPLEMENTARI per tenir el atributs de talent, coneixements, habilitats pel projecte real o desenvolupat. És el valor que la seva aportació més potencia el ser equip (propi/extern). És impossible tenir aquets atributs a un bon nivell i contrastat només una sola persona.
 • 4. CREATIU I OBERT A CANVIS. L’experiència demostra que hi han diferents estratègies per obtenir l’èxit i en noves situacions pot ser convenient refer-les, en benefici d’assegurar el resultat o la continuïtat
 • 5. SOLIDARI AMB ELS ERRORS per mantenir l’esperit d’equip.
 • 6. ÀGIL en el ritme de gestió
 • 7. DIVERTIT per mantenir una relació empàtica

FUNCIONS DE L’EQUIP DE GESTIÓ: (Realitzades per cada individu i “guiades” pel líder)

 • 1. ASSIGNAR TASQUES I RESPONSABLES
 • 2. PLANIFICAR LES PRIORITATS
 • 3. PLANIFICAR LA TEMPORALITAT
 • 4. REESTRUCUTURAR, EN FUNCIÓ DE “COLLS D’AMPOLLA” O CANVIS
 • 5. VISULITZACIÓ PERMANENT DE LES FUNCIONS PER A TOT L’EQUIP (Per la realització d’aquet tema recomanem la utilització del model KANBAN, on les tasques es visualitzen com: pendents, en espera, fent-se i fetes

Com a “taller d’anàlisis” hem de puntuar els set valors i els tres atributs com a:

 • insuficient, (debilitat)
 • bé (mitjania)
 • notable, (fortalesa)

i les quatre funcions respecte al líder i respecte a l’equip com a:

 • baix, (debilitat)
 • correcte, (mitjania)
 • bo, (fortalesa)

En els casos de varies puntuacions insuficients o baixes és una AMENAÇA i hem d’aplicar accions correctores i sempre l’OPORTUNITAT de millora.