TALLERS D’AUTO-ANÀLISI (5)

TALLERS D’AUTO-ANÀLISI (5)

EL NOSTRE MÀRQUETING ESTRATÈGIC

CONSIDERACIONS PRÈVIES:

 • Som conscients que el present és diferent al passat i hem de tornar a reflexionar sobre:
  • INVESTIGAR el mercat, la competència i l’entorn, amb la nova situació.
  • Fer un DAFO de les nostres fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces, per identificar-les i valorar-les, per emprendre accions d’adaptació o de canvi.
 • Els nostres productes o serveis tenen UN VALOR DIFERENCIAL i estan en la SEGMENTACIÓ DE CLIENTS corresponent?

Les dues premisses estan contrastades?

El nostre màrqueting estratègic, també dit màrqueting funcional o màrqueting mix, s’identifica amb:

 • El producte o servei: interpretat com aportació de valor per satisfer una necessitat amb el seu ús i entenent els seus atributs (nucli, disseny, marca, packaging, …) com mitjans de comunicació que transmeten una imatge o posicionament.
  L’aportació de valor, la comunicació i la imatge, han de ser identificades i reconegudes pel nostre segment de clients, i evolucionen durant el cicle de vida del nostre producte o servei. Els serveis s’han d’entendre com productes intangibles, amb més dificultat encara per transmetre la seva imatge.
 • El preu: És un valor que està directament relacionat amb el mercat (competència), el segment de clients i la imatge del producte i, indirectament, amb les vendes i els resultats econòmics:

  • Preu x unitats venudes = vendes.
  • Cost producte x unitats venudes = costos directes.
  • Vendes – costos directes = marge brut (que ha de ser superior al sumatori de tots els costos indirectes / despeses fixes).
   (Caldrà tenir en compte el cost d’existències – stock).

  El preu és el valor més psicològic i social del producte o servei i, per tant, el més complex de definir.

  Com a principi, el preu ha de ser el mes alt possible, sempre hi haurà una promoció per baixar-lo.

 • Distribució (place): És donar resposta a:
  • Quins són els canals de distribució?
  • On és el meu segment de clients?
  • Els productes hi són on el meu segment de clients els demana?
  • La traçabilitat i el temps de la logística de distribució és coneguda i validada pels meus clients?
 • Promoció-Publicitat (comunicació):
  La promoció fomenta en els clients, usuaris o consumidors l’ús del producte o servei.
  La publicitat fomenta el seu coneixement, recordatori i persuasió en ells.

  PROMOCIÓ:

  Té la triple missió de comunicar, informar i identificar el producte o servei als clients, usuaris o consumidors per fomentar la freqüència de l’ús o consum donant compliment als objectius de l’empresa.

  En aquet entorn hi han tres accions promocionals molt interesants:

  • Encaminada a obtenir informació per a una bona base de dades
  • Accions en base a la responsabilitat social empresarial
  • Accions que siguin recordades com experiències o vivències, per les sensacions, sentiments o emocions que experimentem: no venguis flors, ven estimació.

  PUBLICITAT:

  Fomenta el coneixement i influeix en recordatori dels productes o serveis amb la comunicació dels missatges a través d’un pla de mitjans i suports.

  Els missatges han d’estar relacionats amb els continguts de valor i el posicionament i la imatge que vol transmetre el producte o servei al nostre segment de clients.

  La comunicació publicitària pot tenir un objectiu PUSH (generar vendes) o PULL (generar coneixement i marca), però sempre amb aportació emocional.

  L’estratègia publicitària ha d’estar alineada amb el pla de màrqueting estratègic i necessita d’objectius i mètriques per ser avaluada.

Taller d’auto anàlisi:

En un eix hi tenim: producte, preu, distribució, promoció i publicitat. A l’altre eix: aportació de valor, contingut de valor, comunicació, competència, coneixement, informar, identificar, imatge/posicionament, persuasió, resultat econòmic, segment de clients, traçabilitat, ús.

A les interseccions, de les cinc variables del màrqueting mix i les catorze que fan referència al nostre producte o servei i posen el nostre client, consumidor o usuari com a beneficiari les valorarem com a:

 • insuficient (debilitat)
 • apte (mitjania)
 • notable (fortalesa)

En tots el casos d’insuficient (debilitat) hem d’aplicar accions correctores i, sempre, l’OPORTUNITAT de millora.