TALLERS D’AUTO-ANÀLISI (6)

TALLERS D’AUTO-ANÀLISI (6)

MARQUETING DIGITAL, QUÈ FEM?

Introducció i comentari previ

El pla de Màrqueting Digital forma part del Pla de Màrqueting de l’empresa o servei i té una estructura similar però tenint en compte l’entorn digital.
Moltes empreses o emprenedors que comencen es llancen al món digital sense fer ni un pla Màrqueting, ni un pla de màrqueting digital.
Tenir un bon pla de màrqueting digital és com tenir un GPS que t’ajuda a respondre a les tres preguntes: on som? on volem anar? i com ho farem?
Aquí teniu una guia, els 5 punts a seguir :

1 ANÀLISI

On som? situació digital de l’empresa interna i externa.
Saber on som o com estem en el món digital, tant des del punt de vista intern (Web, Blog, SEO, Xarxes Socials, e-mail Màrqueting, publicitat Digital..) com extern, és a dir, analitzar el mercat on som, com es mou, identificar i definir el nostre públic objectiu i, com no, fer anàlisi del què fa la competència. Amb la informació i reflexions de l’anàlisi intern i extern, fer un anàlisi DAFO que ens servirà per definir la nostra estratègia.

2 OBJECTIUS

Què volem aconseguir al canal digital
Hem de definir els objectius que es volen assolir en un temps determinat. Els objectius dependran de la situació digital de l’empresa i dels recursos disponibles. Els objectius han de ser SMART: específics, mesurables , assolibles, rellevants i temporals.
Es poden establir diferents tipus d’objectius (donar a conèixer l’empresa, posicionament web, generar clients , incrementar vendes , fidelització,…).

3 ESTRATÈGIES I TÀCTIQUES

Què farem per assolir els objectius establerts.
Definirem com volem ser vistos i per qui, és a dir, el nostre públic objectiu, i ho farem en funció del canal, i sempre tenint en comte el posicionament de la nostra marca, empresa o servei.
També amb un Màrqueting Mix alineat amb el canal i el nostre posicionament.
En funció de l’estratègia establirem les tàctiques, per exemple, per augmentar coneixement dinamitzarem xarxes socials, e-mailing, blogs , influencers, …

4 PLA D’ACCIÓ

Què farem per aconseguir els objectius.
Definir com actuarem, sempre donant resposta a un objectiu, establint les estratègies i tàctiques, també quant i qui n’és responsable.
Aquí tens algunes preguntes que pots respondre: Què dic? Per què? A qui? Quan? Com li dic? On? Quantes vegades?…

5 SEGUIMENT

Quines mètriques utilitzarem, qui i quant.
Tan important com establir objectius i tàctiques, és fer-ne un seguiment per confirmar que funcionen o no, poder optimitzar la inversió feta i poder fer-ne correcció si no funciona o repetir accions amb bons resultats.
Les mètriques variaran en funció de l’estratègia triada.