TALLERS D’AUTO-ANÀLISI (7)

TALLERS D’AUTO-ANÀLISI (7)

EINES DIGITALS PER LA GESTIÓ EMPRESARIAL

CONSIDERACIONS PRÈVIES:

Hem de ser conscients que en el món actual les eines que existeixen per a la gestió i control de la nostra empresa, venen condicionades per la digitalització i això ens ha de fer reflexionar sobre:

 • Si tenim la nostra empresa degudament digitalitzada i tots el departaments fan servir eines informàtiques
 • Si coneixem les possibilitats i eines que ens ofereix actualment el mercat.

COM S’HA DE VEURE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DES D’UNA PIME

La constant evolució de l’activitat empresarial ens obliga a fer l’esforç d’estar al dia, per poder assumir canvis permanents i només hi podrem arribar si ens recolzem en les eines que la digitalització ens ofereix. Això ens obliga a:

 • Establir uns criteris generals de digitalització per integrar totes les eines digitals a fer servir a l’empresa.
 • Canviar la forma d’operar, fet que aportarà més valor a la nostra gestió i als nostres clients.
 • Modificar alguns dels nostres processos i repensar estratègies, pel què es necessita tenir una mentalitat molt oberta i creativa.
 • Assumir riscos per descobrir noves oportunitats

EINES PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES PIMES

Sense deixar-nos enlluernar per les grans eines que ofereix el món digital, com són la Robòtica, Machine Learning, Tecnologia de la informació (BIG DATA), Internet de les coses (IoT), Computació al núvol, Realitat virtual i Realitat augmentada, Fabricació additiva (Impressió 3D), Blockchain, Aplicacions per a mòbils i Xarxes socials, les Pimes han de saber-les aprofitar en la seva mesura justa i necessària per treure’n el màxim profit.

De qualsevol manera, les eines que no es poden oblidar i que estan fàcilment a l’abast per a la digitalització de les Pimes i que s’estan utilitzant amb més o menys mesura, segons quina sigui la seva activitat, són:

 • Ofimàtica: Processadors de textos, fulls de càlcul, bases de dades.
 • Softwares de gestió financera: Facturació i Comptabilitat
 • CRM: Programes per la gestió de la cartera de clients
 • Eines de Ciberseguretat: Per evitar intrusions alienes
 • ERP: Programes que planifiquen tots els recursos empresarials, lligant producció, nòmines, control de vendes, control de estocs, comptabilitat i finances i subministres i proveïdors. De totes maneres al ser una eina molt completa i a vegades feixuga d’implementar, no és massa utilitzada per Pimes i es substitueix per programes específics per les diferents àrees.
 • E-comerç: Venda on-line, ja sigui directament a través d’una web o a través de plataformes de marketplace
 • Plataformes de comunicació: Les necessitats actuals de treballar des de casa han motivat la seva implantació i desenvolupament.

CONCLUSIONS:

Avui la digitalització és imprescindible perquè les empreses siguin més competitives, puguin atendre les demandes canviants dels clients i garantir el seu futur.

La complexitat de la implementació de la digitalització en una empresa, exigeix demanar consell a especialistes, no podem esperar que arribarem a conèixer tot i així podem dedicar els nostres esforços a fer el que realment sabem fer.