TELETREBALL

TELETREBALL

R. Imbert Per: Ramón Imbert Ibañez

Uns quants TIPS útils per a l’empresa i el treballador:

Ús d’eines informàtiques fora de l’empresa

Què cal fer per part de l’empresa:
– Controlar i limitar l’accés a les dades corporatives per evitar possibles fugues.
– Seguretat a les connexions. Utilitzar VPN virtual.
– Establir nivells personals d’accés a dades sensibles.
Què cal fer per part del treballador:
– Reforçar el seu correu electrònic fent més segura la contrasenya.
– Fer el mateix amb la contrasenya del wifi.
– No utilitzar xarxes públiques pel teletreball.
– Tenir actualitzat l’antivirus.

Riscos per al teletreballador

 • Aïllament social
 • Sobrecàrrega de treball
 • Es difumina la frontera vida-privada / vida-professional
 • Deteriorament del benestar fisiològic
 • Disminució del sentit de formar part d’un equip
 • Impacte en la salut per la reducció de mobilitat i el sedentarisme

Mesures per atenuar-ne els inconvenients

 • Organitzar reunions virtuals cara a cara per trencar l’aïllament
 • Incrementar la comunicació interna i notificar els esdeveniments significatius
 • Recrear online el cafè-pausa habitual a l’empresa en el mateix horari que fos habitual
 • Promoure formacions o programes de mentoria a l’interior de l’empresa
 • Fomentar els contactes i les relacions humanes entre els equips, ara dispersos
 • Promoure la motricitat per estimular cos i esperit. Esport virtual col·lectiu?
 • Subministrar material ergonòmic

A evitar

 • Presentacions o videoconferències de més de dues hores de durada