CONVENI DE COL·LABORACIÓ D’ASENCAT AMB L’ajUntament de BARCELONA (PER COMBATRE EL SENTIMENT DE SOLITUD)

CONVENI DE COL·LABORACIÓ D’ASENCAT AMB L’ajUntament de BARCELONA (PER COMBATRE EL SENTIMENT DE SOLITUD)

L’Ajuntament de Barcelona des de el seu servei de l’Àrea de Drets Socials combat la soledat reforçant les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorant-ne el benestar mitjançant les noves tecnologies.

Les persones poden gestionar les seves relacions socials utilitzant com a instrument de comunicació una aplicació senzilla instal·lada en una tauleta o un telèfon intel·ligent. L’app permet la comunicació entre la persona, la seva família i el seu cercle d’amistats, així com amb les persones que formen grups. La comunicació es fa en format de missatge de text, fotografia i vídeo.

Cada persona té accés a dues xarxes:

  • XARXA PERSONAL Xarxa pròpia de cada persona, formada per familiars i amistats.
  • XARXA GRUPAL Comunitat de persones grans que viuen a la mateixa zona i/o tenen interessos comuns. Professionals dinamitzadors promouen la participació en converses i en activitats per acostar les persones a la comunitat del barri i a les activitats de la ciutat.