Notícies

La mentoria és un procés en que una persona amb experiència empresarial o professional acompanya un empresari o empresària durant un temps limitat i de manera voluntària. La funció del mentor o mentora és assessorar, informar, guiar i acompanyar un empresari o empresària perquè prengui decisions...

El conveni firmat entre ASENCAT i MicroBank afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats. També s’obre una línia específica per a aquells emprenedors i microempreses que necessitin liquiditat...