Ready, un programa formatiu integral per a persones emprenedores

Ready, un programa formatiu integral per a persones emprenedores

El programa formatiu Ready comença el 4 d’octubre una nova edició, impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest programa formatiu és gratuït i està orientat a persones amb una idea de negoci al cap, a aquelles que han començat a desenvolupar-la, i fins i tot a aquelles que tenen el seu negoci en funcionament.

Les 20 hores de formació es reparteixen en 10 sessions, impartides per Asencat . Aquesta associació sense ànim de lucre està formada per exprofessionals amb experiència en diferents sectors. Totes aquestes persones han viscut des de dins el món de l’emprenedoria.

Els participants d’anteriors edicions del programa destaquen Asencat com un dels punts forts del programa, per la seva proximitat, empatia, coneixement i calidesa. A més, destaquen que la formació i els continguts són pràctics, fet que els ajuda a entendre el procés d’emprenedoria en el dia a dia millor que uns continguts més teòrics.

Una formació per impulsar el talent

El talent no es pot entendre sense formació. I com afirma Paloma Miranda, responsable del programa Ready de la Cambra de Comerç de Barcelona, “la competitivitat d’un país depèn en gran manera del capital humà i la formació d’aquest capital humà”. Per tant, la formació és un pilar bàsic per fomentar el talent de les persones emprenedores i professionals.

L’objectiu principal d’aquesta formació, com remarca Paloma Miranda, és “que es doni una idea de quins són els temes més importants dins del procés d’emprenedoria, despertant consciència sobre la importància d’aquestes qüestions i donant una formació bàsica però completa de cada tema”.

Entre la gent que emprèn n’hi ha qui tenen uns coneixements molt assentats i necessiten més informació sobre determinats aspectes. Però hi ha persones emprenedores que sí que necessiten formació més concreta d’alguns temes, com per exemple com funciona el procés d’emprenedoria.

Contingut ofert per la Cambra de Comerç de Barcelona