Blog

Eduard Sumoy Per: Eduard Sumoy Bolufer

1. Som conscients que el present és diferent al passat i hem de tornar a reflexionar sobre: INVESTIGAR el mercat, la competència i l’entorn, amb la nova situació. Fer un DAFO de...

Manel Marquès Per: Manel Marquès Sánchez

Una correcta selecció, inclusió i consideració dels proveïdors en el programa d’aprovisionament de l’empresa té una importància estratègica cabdal, ja que condiciona

...

Vicenç Bombardó Vigueras Per: Vicenç Bombardó Vigueras (E.P.D.)

L’objectiu és la simplicitat per les finances com a valor diferencial, perquè amb pocs coneixements financers es pugui fer la correcta interpretació de la salut de la nostre empresa....