Blog

Manel Marquès Per: Manel Marquès Sánchez

Una correcta selecció, inclusió i consideració dels proveïdors en el programa d’aprovisionament de l’empresa té una importància estratègica cabdal, ja que condiciona

...

Vicenç Bombardó Vigueras Per: Vicenç Bombardó Vigueras (E.P.D.)

L’objectiu és la simplicitat per les finances com a valor diferencial, perquè amb pocs coneixements financers es pugui fer la correcta interpretació de la salut de la nostre empresa....

Eduard Sumoy Per: Eduard Sumoy Bolufer

El terme valor es va incloure al llenguatge empresarial a mitjans del SXX com valor agregat i/o valor afegit, fent referència normalment a la millora de la productivitat o dels costos.

...

Josep Rovira Per: Ramón Imbert Ibañez

Uns quants TIPS útils per a l’empresa i el treballador:

Ús d’eines informàtiques fora de l’empresa

...