Notícies

L'Assocíació de Sèniors de Catalunya per a l'Orientació del Talent Emprenedor (ASENCAT) va néixer com una iniciativa sense ànim de lucre formada per voluntaris jubilats procedents del món de l'empresa. Enguany, l'associació ha signat un conveni de col·laboració amb la Mancomunitat Penedès-Garraf. Aquest ens supramunicipal,...

El dia 23 de maig va tenir lloc una sessió formativa per part de sèniors d'ASENCAT i la Sra. Sara Rovira Usano, advocatessa, dirigida als alumnes de 3r curs dins l'assignatura Introducció a la Gestió de la Innovació, a la UAB Sabadell, sobre la planificació...