Blog

Isabel Peretó Per: María Isabel Peretó García

El pla de Màrqueting Digital forma part del Pla de Màrqueting de l’empresa o servei i té una estructura similar però tenint en compte l’entorn digital.
Moltes empreses o emprenedors...

Eduard Sumoy Per: Eduard Sumoy Bolufer

1. Som conscients que el present és diferent al passat i hem de tornar a reflexionar sobre: INVESTIGAR el mercat, la competència i l’entorn, amb la nova situació. Fer un DAFO de...

Manel Marquès Per: Manel Marquès Sánchez

Una correcta selecció, inclusió i consideració dels proveïdors en el programa d’aprovisionament de l’empresa té una importància estratègica cabdal, ja que condiciona

...